vintage finds

these are my latest second hand finds, the cashier guessed the salt&pepper shakers might be from the 40's, I think they're handmade because non of them are straight! // det här är mina senaste secondhand fynd, expediten gissade på att salt&peppar setet är från 40-talet, jag skulle tro att de är handgjorde för ingen av dem är raka!

Comments