26 May 2012

my new ride

jag har invisterat i en ny, gammal cykel, inköpt via ebay, alla delar är i orginal från 50-talet. /
I've invested in a new, old push bike bought on e-bay, all original parts dating from the 50's.

7 May 2012

these are selected photos from my exam project called 'personal/private', where I explored the body&skin as landscape. // ett urval av bilder från mitt examensprojekt för året under titeln 'personal/private', då jag utforskade kroppen&huden som ett landskap.

5 May 2012

vintage finds

these are my latest second hand finds, the cashier guessed the salt&pepper shakers might be from the 40's, I think they're handmade because non of them are straight! // det här är mina senaste secondhand fynd, expediten gissade på att salt&peppar setet är från 40-talet, jag skulle tro att de är handgjorde för ingen av dem är raka!