9 August 2011

Loppisfyndenmed väskan fick jag jesus på köpet. (hitta' han i innerfacket. en papperskopie-avbild av guds son)
// the bag came with Jesus. (found him in the inner pocket. a paper-copy of god's son)

bad + loppis


i småland hänger man porslinet i träden. //in Småland they hang their crockery in the threes.

4 August 2011

Bladar'n
goodies from my first hasseblad roll // godbitar från min första hasselbladsrulle