my new ride

jag har invisterat i en ny, gammal cykel, inköpt via ebay, alla delar är i orginal från 50-talet. /
I've invested in a new, old push bike bought on e-bay, all original parts dating from the 50's.

Comments