jag kommer att delta i ett konst-event, med projektioner av mina video projekt.
// 
I'll take part in an art event, projecting some of my video work.

Comments