7 November 2012

camera obscura-bedroom

 
[ abelardo morell ]
 
 
 
 
 [ mine ]
 jag har testat på Abelardo Morells camera obscura teknik, lätt att prova hemma! // I've tried out Abelardo Morell's camera obscura technique, something everyone can try out at home!

No comments: