the constructed image : The Cinematic
resultatet av den senaste uppgiften; återberätta en berättelse - jag valde den underbara sydkoreanska filmen a tale of two sisters. jag fotade 5x4 negativ som är positiv färg film, den är väldigt känslig med exponeringen, så det kommer behövas mer träning för min del.. Därför fotade jag även i svartvitt o provade för första gången handkolorering! //
the result of my latest brief; to recreate a narrative - I chose the amazing south-korean film a tale of two sisters. I shot it on 5x4 colour transperancy film, which is very sensitive when it comes to the lightreadings, I will need more practice on that.. Because of that I also shot black&white film & tried out hand tinting for the first time!

Comments